ATOS PFEXC-52-3-T-S32 BƠM THỦY LỰC

BƠM THỦY LỰC

Nhà phân phối chính thức tại VIỆT NAM. Bơm thủy lực ATOS. Các dòng bơm Bánh Răng (bơm nhông), bơm Cánh Gạt (bơm lá), bơm Trục Vít, bơm Piston…v v.

Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

Hotline: 0908678386/ZALO 

Email: Toanndvigem@gmail.com

Wedsite: Maybomthuyluc.vn

Mô tả

ATOS PFEXC-52-3-T-S32 BƠM THỦY LỰC

Hãng sản xuất: ATOS

Xuất xứ: ITALYA.

Bơm Cánh Gạt Kép Thủy Lực Sê-ri PFEXC-51-1-T-S32, PFEXC-52-3-T-S32

Thông số kỹ thuật: Xem file pdf

PDF PFEXC-52-3-T-S32 Tải xuống

CATALOG BƠM THỦY LỰC ATOS

 

PFEX2-31-31-3T-S20

PFEX2-32-31-3DT-S20

PFEX2-41-31-3T-S21

PFEX2-42-31-3T-S21

PFEX2-52-31-3T-S32

PFEX3-32-31-31-3DT-S20

PFEX3-31-31-31-3DT-S20

PFEX3-41-31-31-3T-S21

PFEX3-42-31-31-3DT-S21

PFEX3-51-41-31-3T-S32

PFEX3-52-52-42-3U-S32

PFEXA-31-1-T-S20

PFEXA-32-3-T-S20

PFEXA-41-1-T-S21

PFEXA-42-3-T-S21

PFEXA-51-1-T-S32

PFEXA-52-3-T-S32

PFEXC-51-1-T-S32

PFEXC-52-3-T-S32

PFEXD-41-43-1DTO-S21

PFEXD-42-43-3DTO-S21

PFEXD-51-43-1DTO-S32

PFEXD-52-43-3DTO-S21

PFEXO-31-1-T-S20

PFEXO-32-3-T-S20

PFEXO-41-1-T-S21

PFEXO-42-3-T-S21

PFEXO-51-1-T-S32

PFEXO-52-3-T-S32

PFR-202-203-S31

PFR-308-311-315-S40

PFR-518-522-525-530-534-S40

PFRX2E-3-31-DT-S42

PFRX2E-5-31-DT-S42

missing_product_EN_300x300

PFRX3E-5-41-31-T-S42

PFRXA-3-S41

PFRXB-3-S41

PFRXC-3-S41

PFRXDE-3-43-TO-S42

PFRXDE-5-43-TO-S42

PM-112

missing_product_EN_300x300

PVPC-C-3-1D-S12

PVPC-C-4-1D-S12

PVPC-C-5-1D-S12

PVPC-C-5-1D-S12

PVPC-C-6140-300Wx300H

PVPC-CH-3-1D-S21

PVPC-CH-4-1D-S21

PVPC-CH-5-1D-S20

PVPC-CH-6140-300Wx300H

PVPC-CZ-3-1D-S13

PVPC-CZ-5-1D-S13

PVPC-L-R-3-1D-S11

PVPC-L-4-5D-S-S12

PVPC-L-R-5-5D-S12

PVPC-L-R-5-5D-S12

PVPC-L-R-6140-300Wx300H

PVPC-LQZ-3-1D-S12

PVPC-LQZ-4-1D-S21

PVPC-LQZ-5-1D-S21

PVPC-LW-3-1D-S11

PVPC-LW-4-1D-S11

PVPC-LW-5-1D-S11

PVPC-LW-6140-300Wx300H

PVPC-PERS-3-1D-S51

PVPC-PERS-SP-NP-4-1D-S51

PVPC-PERS-SP-NP-5-1D-S51

PVPC-PERS-6140-300Wx300H

PVPC-PES-SP-NP-3-1D-S51

PVPC-PES-SP-BP-4-1D-S50

PVPC-PES-SP-NP-5-1D-S51

PVPC-PES-SP-NP-5-1D-S51

PVPC-PES-6140-300Wx300H

PVPC-L-R-3-1D-S11

PVPC-L-4-5D-S-S12

PVPC-L-R-5-5D-S12

PVPC-L-R-6140-300Wx300H

PVPCX2C-3-3

PVPCX2E-C-3-31-1D-S12

PVPCX2E-C-4-31-1D-S12

PVPCX2E-C-5-31-1D-S12

PVPCX2E-C-5-31-1D-S12

PVPCX2E-CH-3-31-1D-S21

PVPCX2E-CH-4-31-1D-S21

PVPCX2E-CH-5-31-1D-S21

PVPCX2E-CZ-3-31-1D-S13

PVPCX2E-CZ-4-31-1D-S13

PVPCX2E-CZ-5-31-1D-S13

PVPCX2E-L-R-3-41-5D-S12

PVPCX2E-L-R-4-31-1D-S12

PVPCX2E-L-R-5-300Wx300H

PVPCX2E-LQZ-3-31-1D-S12

PVPCX2E-LQZ-4-31-1D-S21

PVPCX2E-LQZ-5-31-1D-S21

PVPCX2E-LW-3-31-1D-S11

PVPCX2E-LW-4-31-1D-S11

PVPCX2E-LW-5-31-1D-S11

PVPCX2E-PERS-SP-NP-3-31-1D-S31

PVPCX2E-PERS-SP-NP-4-31-1D-X-S31

PVPCX2E-PERS-5-300Wx300H

PVPCX2E-PES-3-300Wx300H

PVPCX2E-PES-SP-NP-4-31-1D-S31

PVPCX2E-PES-SP-NP-5-51-5D-S31

PVPCX2E-L-R-3-41-5D-S12

PVPCX2E-L-R-4-31-1D-S12

PVPCX2E-L-R-5-300Wx300H

PVT-206

missing_product_EN_300x300

PFE-31-1-T-S20

PFE-32-3-T-S20

PFE-41-1-T-S20

PFE-42-3-T-S20

PFE-51-1-T-S32

PFE-52-3-T-S32

PFED-43-1-TO-S20

PFED-54-1-TO-S32

PFEXC-51

PFEXC-51

Bơm cánh gạt, chuyển vị cố định, với trục xuyên qua khớp nối PFE-51

Loại bỏ 90 ÷ 150,2 cm³ / vòng

Thanh Pmax 210

PFEXC-52

PFEXC-52

Bơm cánh gạt, chuyển vị cố định, áp suất cao, độ ồn thấp, có trục xuyên qua cho khớp nối PFE-51

Loại bỏ 90 150,2 cm³ / vòng

Pmax 210 250 bar

ATOS PFEXC-52-3-T-S32 BƠM THỦY LỰC

 

QUÝ KHÁCH HÀNG HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP.

HOTLINE: 0908678386/ZALO 

EMAIL: TOANNDVIGEM@GMAIL.COM