V70A3RX-60RC DAIKIN

MÁY BƠM THỦY LỰC

Nhà phân phối chính thức tại VIỆT NAM. Bơm thủy lực DAIKIN. Các dòng bơm Bánh Răng (bơm nhông), bơm Cánh Gạt (bơm lá), bơm Trục Vít, bơm Piston…v v.

Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

Hotline: 0908678386/ZALO 

Email: Toanndvigem@gmail.com

Wedsite: Maybomthuyluc.vn

Mô tả

V70A3RX-60RC DAIKIN

Hãng sản xuất: DAIKIN

Xuất xứ: NHẬT BẢN.

Bơm Piston Sê-ri  V > V70A3RX-60RC

Thông số kỹ thuật: Xem file pdf

PDF Bơm Piston Sê-ri V Tải xuống

Danh sách mô hình bơm piston của Daikin V Series:
F-V15A1LX-95 V23SA2BRX-30
F-V15A1RX-95 V23SA2CR-30
F-V15A2LX-95 V23SA2CRX-30
F-V15A2RX-95 V23SA3AR-30
F-V15A3LX-95 V23SA3ARX-30
F-V15A3RX-95 V23SA3BR-30
F-V15A3RX-95 V23SA3BRX-30
F-V23A1R-30 V23SA3CR-30
F-V23A1RX-30 V23SA3CRX-30
F-V23A2R-30 V23SA4AR-30
F-V23A2RX-30 V23SA4ARX-30
F-V23A3R-30 V23SA4BR-30
F-V23A3RX-30 V23SA4BRX-30
F-V23A4R-30 V23SA4CR-30
F-V23A4RX-30 V23SA4CRX-30
F-V38A1RX-95 V23SAJS-ALX-30
F-V38A2RX-95 V23SAJS-ARX-30
F-V38A3RX-95 V23SAJS-BLX-30
F-V38A4RX-95 V23SAJS-BRX-30
F-V8A1LX-20 V23SAJS-CLX-30
F-V8A1RX-20 V23SAJS-CRX-30
F-V8A1RX-20RC V38A1R-95
J-V15A1LX-95 V38A1RX-95
J-V15A1RX-95 V38A2L-95
J-V15A3RX-95 V38A2R-95
J-V8A1RX-20 V38A2RX-95
V1515A11R-95 V38A3R-95
V15A1L-95 V38A3RX-95
V15A1LX-95 V38A3RX-95S1
V15A1R-40SK V38A4L-95RC
V15A1R-95 V38A4R-95
V15A1RX-40 V38A4R-95RC
V15A1RX-95 V38A4RX-95
V15A1RX-95S14 V38A4RX-95RC
V15A1RY-95 V38C11RHX-95
V15A2L-95 V38C11RJAX-95
V15A2LX-95 V38C11RJBX-95
V15A2R-95 V38C11RJNX-95
V15A2RX-95 V38C11RJPX-95
V15A3L-95 V38C12RHX-95
V15A3LX-95 V38C12RJAX-95
V15A3R-95 V38C12RJBX-95
V15A3R-95RC V38C12RJNX-95
V15A3RX-95 V38C12RJPX-95
V15A-3RX-95 V38C13RHX-8
V15A3RX-95RC V38C13RHX-95
V15-AI10-RL V38C13RJAX-95
V15AIR-95 V38C13RJBX-95
V15AIRX-95 V38C13RJNX-95
V15C ** RHX-95 V38C13RJPX-80
V15C11RHX-95 V38C13RJPX-95
V15C11RJAX-95 V38C14RHX-95
V15C11RJBX-95 V38C14RHX-95RC
V15C11RJNX-95 V38C14RJAX-95
V15C11RJPX-95 V38C14RJBX-95
V15C12RHX-95 V38C14RJNX-95
V15C12RJAX-95 V38C14RJPX-95
V15C12RJBX-95 V38C22RHX-95
V15C12RJNX-95 V38C22RJAX-95
V15C12RJPX-95 V38C22RJBX-95
V15C13RHX-95 V38C22RJNX-95
V15C13RHX-95RC V38C22RJPX-95
V15C13RJAX-95 V38C23RHX-95
V15C13RJAX-95RC V38C23RJAX-95
V15C13RJBX-95 V38C23RJBX-95
V15C13RJBX-95RC V38C23RJNX-95
V15C13RJNX-95 V38C23RJPX-95
V15C13RJNX-95RC V38C24RHX-95
V15C13RJPX-95 V38C24RHX-95RC
V15C13RJPX-95RC V38C24RJAX-95
V15C22RHX-95 V38C24RJBX-95
V15C22RJAX-95 V38C24RJNX-95
V15C22RJBX-95 V38C24RJPX-95
V15C22RJNX-95 V38D11RAX-95
V15C22RJPX-95 V38D11RBX-95
V15C23RHX-95 V38D11RNX-95
V15C23RHX-95RC V38D11RPX-95
V15C23RJAX-95RC V38D12RA-95
V15C23RJBX-95RC V38D12RAX-95
V15C23RJNX-95RC V38D12RB-95
V15C23RJPX-95RC V38D12RBX-95
V15D11RAX-95 V38D12RN-95
V15D11RBX-95 V38D12RNX-95
V15D11RNX-95 V38D12RP-95
V15D11RPX-95 V38D12RPX-95
V15D12RA-95 V38D13RAX-95
V15D12RAX-95 V38D13RBX-95
V15D12RB-95 V38D13RNX-95
V15D12RBX-95 V38D13RPX-95
V15D12RN-95 V38D14RAX-95RC
V15D12RNX-95 V38D14RBX-95RC
V15D12RP-95 V38D14RNX-95RC
V15D12RPX-95 V38D14RPX-95RC
V15D13RAX-95 V38D22RAX-95
V15D13RAX-95RC V38D22RBX-95
V15D13RBX-95 V38D22RNX-95
V15D13RBX-95RC V38D22RPX-95
V15D13RNX-95 V38D23RAX-95
V15D13RNX-95RC V38D23RBX-95
V15D13RPX-95 V38D23RNX-95
V15D13RPX-95RC V38D23RPX-95
V15D22RAX-95 V38D24RAX-95
V15D22RBX-95 V38D24RAX-95RC
V15D22RNX-95 V38D24RBX-95
V15D22RPX-95 V38D24RBX-95RC
V15D23RAX-95 V38D24RNX-95
V15D23RAX-95RC V38D24RNX-95RC
V15D23RBX-95 V38D24RPX-95
V15D23RBX-95RC V38D24RPX-95RC
V15D23RNX-95 V38-IRX-95
V15D23RNX-95RC V38SA1AR-95
V15D23RPX-95 V38SA1ARX-95
V15D23RPX-95 V38SA1BR-95
V15D23RPX-95RC V38SA1BRX-95
V15SASJBRX-95S3 V38SA1CR-95
V23A1R-30 V38SA1CRX-95
V23A1RX-30 V38SA2AR-95
V23A1RX-30 V38SA2ARX-95
V23A2R-30 V38SA2BR-95
V23A2RX-30 V38SA2BRX-95
V23A3LX-30 V38SA2CR-95
V23A3R-30 V38SA2CRX-95
V23A3RX-30 V38SA3AR-95
V23A3RX-30RC V38SA3ARX-95
V23A4R-30 V38SA3BR-95
V23A4R-30RC V38SA3BRX-95
V23A4RX-30 V38SA3CR-95
V23A-4RX-30 V38SA3CRX-95
V23A4RX-30RC V38SA4AR-95
V23C11RHX-30 V38SA4ARX-95
V23C11RJAX-35 V38SA4BR-95
V23C11RJBX-35 V38SA4BRX-95
V23C11RJNX-35 V38SA4CR-95
V23C11RJPX-35 V38SA4CRX-95
V23C12RHX-30 V38SAJS-ARX-95
V23C12RJAX-35 V38SAJS-BRX-95
V23C12RJBX-35 V38SAJS-CRX-95
V23C12RJNX-35 V50A1R-20
V23C12RJPX-35 V50A1RX-20
V23C13RHX-30 V50A2R-20
V23C13RJAX-35 V50A2RX-20
V23C13RJBX-35 V50A2RX-20RC
V23C13RJNX-35 V50A3R-20
V23C13RJPX-35 V50A3RX-20
V23C14RHX-30 V50A3RX-20RC
V23C14RHX-30RC V50SA1ARX-20
V23C14RJAX-35 V50SA1BRX-20
V23C14RJAX-35RC V50SA1CRX-20
V23C14RJBX-35 V50SA2ARX-20
V23C14RJBX-35RC V50SA2BRX-20
V23C14RJNX-35 V50SA2CRX-20
V23C14RJNX-35RC V50SA3ARX-20
V23C14RJPX-35 V50SA3BRX-20
V23C14RJPX-35RC V50SA3CRX-20
V23C21RHX-30 V50SAJS-ARX-20
V23C22RHX-30 V50SAJS-BRX-20
V23C22RJAX-35 V70A1R-60
V23C22RJBX-35 V70A1RX-60
V23C22RJNX-35 V70A2R-60
V23C22RJPX-35 V70A2RX-60
V23C23RHX-30 V70A3R-60
V23C23RJAX-35 V70A3RX-60
V23C23RJBX-35 V70A3RX-60RC
V23C23RJNX-35 V70C11RHX-60
V23C23RJPX-35 V70C12RHX-60
V23C242RJBX-35 V70C13RHX-60
V23C24RHX-30 V70C22RHX-60
V23C24RHX-30RC V70C23RHX-60
V23C24RJAX-35 V70SA1ARX-60
V23C24RJAX-35RC V70SA1BRX-60
V23C24RJBX-35RC V70SA1CRX-60
V23C24RJNX-35 V70SA2ARX-60
V23C24RJNX-35RC V70SA2BRX-60
V23C24RJPX-35 V70SA2CRX-60
V23C24RJPX-35RC V70SA3ARX-60
V23D11RJAX-35 V70SA3BRX-60
V23D11RJBX-35 V70SA3CBX-60
V23D11RJNX-35 V70SA3CRX-60
V23D11RJPX-35 V70SAJFARX-50S21
V23D12RA-35 V70SAJSARX-50S21
V23D12RAX-35 V70SAJS-ARX-60
V23D12RB-35 V70SAJS-BRX-60
V23D12RBX-35 V70SAJSBRX-60S41
V23D12RJAX-35 V70SAJS-CRX-60
V23D12RJBX-35 V8A1L-20
V23D12RJNX-35 V8A1LX-20
V23D12RJPX-35 V8A1R-20
V23D12RN-35 V8A1RX-20
V23D12RNX-35 V8A1RX-20S2
V23D12RP-35 V8A1RX-2S12
V23D12RPX-35 V8A1RXT-20
V23D13RJAX-35 V8AIRX-20
V23D13RJBX-35 W-V15A1LX-95
V23D13RJNX-35 W-V15A1RX-95
V23D13RJPX-35 W-V15A1RY-95
V23D14RJAX-35 W-V15A2LX-95
V23D14RJAX-35RC W-V15A2RX-95
V23D14RJBX-35 W-V15A3LX-95
V23D14RJBX-35RC W-V15A3RX-95
V23D14RJNX-35 W-V23A1R-30
V23D14RJNX-35RC W-V23A1RX-30
V23D14RJPX-35 W-V23A2R-30
V23D14RJPX-35RC W-V23A2RX-30
V23D22RJAX-35 W-V23A3R-30
V23D22RJBX-35 W-V23A3RX-30
V23D22RJNX-35 W-V23A4R-30
V23D22RJPX-35 W-V23A4RX-30
V23D24RJAX-35RC W-V38A1RX-95
V23D24RJBX-35RC W-V38A2RX-95
V23D24RJNX-35RC W-V38A3RX-95
V23D24RJPX-35RC W-V38A4RX-95
V23SA1AR-30 W-V70A1RX-60
V23SA1ARX-30 W-V8A1L-20
V23SA1BR-30 W-V8A1RX-20
V23SA1BRX-30 V1515A11R-95
V23SA1CR-30 V1515A12R-95
V23SA1CRX-30 V1515A13R-95
V23SA2AR-30 V1515A21R-95
V23SA2ARX-30 V1515A22R-95
V23SA2BR-30 V1515A23R-95

V70A3RX-60RC DAIKIN

 

QUÝ KHÁCH HÀNG HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP.

HOTLINE: 0908678386/ZALO 

EMAIL: TOANNDVIGEM@GMAIL.COM